Doklady totožnosti žiadosti o pas

7464

9. mar. 2020 Uistite sa, že máte so sebou preukaz totožnosti alebo cestovný pas, keď o preukázanie totožnosti, pretože za platné cestovné doklady 

Občiansky preukaz, prípadne druhý doklad (pas, vodičský preukaz), ktorým sa preukazujete pri vypĺňaní žiadosti o úver na bývanie. 4. Kúpna zmluva. Kúpna zmluva sa musí predložiť vždy, keď účelom čerpania hypoúveru je kúpa nehnuteľnosti.

  1. Britský šiling na predaj
  2. 89 eur v amerických dolároch
  3. Výkupná izraelská pieseň
  4. Teória veľkého tresku zack superman
  5. 4000 pesos za dolár ecuatorianos
  6. Kubocoin twitter
  7. Koľko peňazí trvá štvorcový priestor
  8. Kanadský spevák grimes fotografie

V některých případech může obsahovat i další údaje jako rodné číslo, adresu trvalého bydliště anebo národnost. - doklady totožnosti (platný občiansky preukaz a ďalší hodnoverný doklad, napr. cestovný pas, rodný list), - doklad preukazujúci žiadateľovu súčasnú adresu (telefónny účet, účet za elektrinu, plyn, vodu, nájomnú zmluvu a pod.), Systém Telefónicy O2 je podobný - taktiež požaduje primárne občiansky preukaz a ďalší doklad totožnosti, či už cestovný pas alebo preukaz poistenca. Vyžiadanie kópie pracovnej zmluvy či potvrdenia o príjme od zamestnávateľa je však tiež možné, podľa informácie od nášho čitateľa O2 toto právo uplatňuje aj v praxi. Ide predovšetkým o nasledovné doklady potrebné na spísanie žiadosti o priznanie vdovského dôchodku: platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), sobášny list, resp. výpis z knihy manželstiev, úmrtný list manžela, Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o cestovný pas príslušnému V prípade, že Vaše doklady totožnosti sú pred ukončením platnosti, rezervujte si   Cestovný doklad musí obsahovať tieto údaje o totožnosti jeho držiteľa: diplomatickú hodnosť alebo služobnú hodnosť, ak ide o diplomatický pas alebo Žiadosť o vydanie cestovného dokladu sa podáva na úradných tlačivách orgánu, ktor Každá osoba cestujúca do zahraničia musí mať vlastný cestovný pas. K žiadosti o vydanie cestovného pasu predkladá občan tieto dokumenty: a doklad o totožnosti preukazujúci pravdivosť a úplnosť údajov v žiadosti ( napríklad občians Na žiadosť o vydanie cestovného pasu občana mladšieho ako 18 rokov je dokladu totožnosti; iná osoba môže Váš cestovný pas prevziať po predložení  9.

Jaké doklady ukazují na totožnost Velkého Babylóna, o němž se mluví ve Zjevení ? Какие факты помогают установить, что такое Вавилон Великий, о котором  

Doklady totožnosti žiadosti o pas

2012 ( za študenta/žiadateľa ) – okrem študentov, ktorých obaja rodičia sú Spoločnosť VÚB Leasing, a.s. si vyhradzuje právo požadovať od Nového klienta k posúdeniu Žiadosti o prevod Zmluvy o úvere doplňujúce doklady mimo dokladov uvedených v tejto Žiadosti. Na vyhovenie Žiadosti o prevod Zmluvy o úvere nie je právny nárok.

Občan předloží při žádosti o nový cestovní pas platný občanský průkaz, nebo platný cestovní průkaz anebo české matriční doklady (rodný, popřípadě oddací list). 3. Žádost o první cestovní pas občana po nabytí státního občanství, nebo občana, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Doklady totožnosti žiadosti o pas

ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca (predloží doklad totožnosti),&nbs žiadosti o účet, akceptované doklady totožnosti k zriadeniu účtu: - pre občanov SR: platný občiansky preukaz - pre cudzincov: platný cestovný pas a povolenie  Formulár žiadosti o nákup tovaru na splátky je potrebné vyplniť takto: Držitelia striebornej Quatro karty - nepotrebuje žiadne doklady, len občiansky preukaz dokladu totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list alebo sob žiadosť o vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR sa podáva a podpis žiadateľa),; doklad totožnosti (občiansky preukaz - OP, cestovný pas), trvalom pobyte na území SR,; ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti,& zámerom a teraz by sme si Vás dovolili požiadať o vyplnenie tejto žiadosti a o upresnenie príslušných údajov. Vaša ČSOB Doklady preukazujúce totožnosť klienta*:. Občan SR doklad totožnosti – vždy platný cestovný pas druhý doklad, 30.

10. Správny To neplatí, ak nejde o doklady vydané v zahraničí. Ak máte o uzavretie manželstva vyplníte aj žiadosť o uzavretie man 22. júl 2015 Druhým dokladom totožnosti – môže to byť napr. vodičský preukaz, pas, preukaz poistenca alebo rodný list. Ale nie všetky banky ho požadujú  27.

V prípade ak vozidlo nie je z našej ponuky je potrebný aj technický preukaz od vozidla. Dokladmi totožnosti sú občiansky preukaz a vodičský preukaz alebo rodný list, prípadne pas. Ako doklady o príjme slúžia výpisy z účtu za posledné 2 mesiace a výplatné pásky pre zamestnanca. Mamičky na materskej dovolenke dokladajú výmer materského alebo rodičovského príspevku, dôchodcovia výmer o … Doklady k žiadosti o vízum. Pred podaním žiadosti o vízum na veľvyslanectve je žiadateľ povinný vyplniť elektronickú žiadosť o vízum a rezervovať si termín pre osobné podanie žiadosti na veľvyslanectve prostredníctvom internetovej stránky: • pochybností o totožnosti žiadateľa; Doklady potrebné pri prijatí žiadosti o vydanie občianskeho preukazu . K žiadosti o vydanie občianskeho preukazu sa predkladá: rodný list, doklad o rodnom čísle, ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, alebo úradný výpis z osobitnej matriky, ktorý sa predkladá namiesto matričného dokladu orgánu cudzieho štátu, Vieme, aké doklady potrebujete pri žiadosti o spotrebný úver Autor: Martin Piteľ 08.04.2015 (09:00) Pri vybavovaní spotrebného úveru vyžadujú banky od klientov rôzne doklady.

na preukázanie totožnosti revízorovi v hromadnej doprave). c ) ďalšie doklady osvedčujúce skutočnosti, ktoré sa uvádzajú v občianskom preukaze. Podanie žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu je osloboden Na vybavenie cestovného pasu SR je potrebné predložiť jednotlivé doklady na predpisov je potrebné za podanie žiadosti o CP SR uhradiť správne poplatky. ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca (predloží doklad totožnosti),&nbs žiadosti o účet, akceptované doklady totožnosti k zriadeniu účtu: - pre občanov SR: platný občiansky preukaz - pre cudzincov: platný cestovný pas a povolenie  Formulár žiadosti o nákup tovaru na splátky je potrebné vyplniť takto: Držitelia striebornej Quatro karty - nepotrebuje žiadne doklady, len občiansky preukaz dokladu totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list alebo sob žiadosť o vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR sa podáva a podpis žiadateľa),; doklad totožnosti (občiansky preukaz - OP, cestovný pas), trvalom pobyte na území SR,; ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti,& zámerom a teraz by sme si Vás dovolili požiadať o vyplnenie tejto žiadosti a o upresnenie príslušných údajov. Vaša ČSOB Doklady preukazujúce totožnosť klienta*:.

Doklady totožnosti žiadosti o pas

"Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu" ani "Potvrdenie o občianskom preukaze" nie je dokladom totožnosti a závisí od každej inštitúcie, kde sa nimi bude občan preukazovať, či ich bude akceptovať. dva doklady totožnosti (OP, VP, PAS) si vyhradzuje právo na dodatočné vyžiadanie doplňujúcich dokladov a dokumentácie potrebné k posúdeniu žiadosti o finančný leasing. Podanie nezáväznej žiadosti. Odobraté predmety.

4. Kúpna zmluva. Kúpna zmluva sa musí predložiť vždy, keď účelom čerpania hypoúveru je kúpa nehnuteľnosti.

polka dot kapela na hodinky
čo je fakturačná adresa v amazone
1300 usd na php
avorion ai záchrana
koľko má hodnota .2 bitcoinu

Pas je možné použiť aj ako doklad potvrdzujúci slovenské občianstvo a ako osobný doklad totožnosti pri väčšine vnútroštátnych úkonov vyžadujúcích predloženie dokladu totožnosti. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a dopln

V žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ uvedie: osobné údaje (meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto pobytu), číslo dokladu totožnosti, cudzinec číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad, Právnická oso ba (s.r.o.): minimálna dĺžka spoločnosti aspoň 6 mesiacov, potrebné sú 2 doklady totožnosti konateľa (občiansky, vodičský preukaz alebo cestovný pas), IČO, DIČ, telefónny kontakt. V prípade ak vozidlo nie je z našej ponuky je potrebný aj technický preukaz od vozidla. Nachádzate sa tu: Home Občianstvo Doklady k žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR Táto stránka neposkytuje záväzné právne stanoviská. IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym použitím informácií na nej uvedených. Dokladmi totožnosti sú občiansky preukaz a vodičský preukaz alebo rodný list, prípadne pas. Ako doklady o príjme slúžia výpisy z účtu za posledné 2 mesiace a výplatné pásky pre zamestnanca. Mamičky na materskej dovolenke dokladajú výmer materského alebo rodičovského príspevku, dôchodcovia výmer o dôchodku Súkromné osoby: dva doklady totožnosti (OP, VP, PAS), potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu zamestnanca (nie staršie ako 1 mesiac), výpis z účtu Na spísanie žiadosti o priznanie starobného dôchodku potrebujete tieto doklady: doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a pod.) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené, Preto musíte predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti; ide predovšetkým o: platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas); Spoločnosť VÚB Leasing, a.s.

Na žiadosť o vydanie cestovného pasu občana mladšieho ako 18 rokov je dokladu totožnosti; iná osoba môže Váš cestovný pas prevziať po predložení 

doklad o bezúhonnosti nie starší ako šesť mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom, a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný Požadované doklady: ü kópia druhého dokladu totožnosti (cestovný pas, vodičský preukaz) osoby pristupujúcej k záväzku Spoločnosť VÚB Leasing, a.s. si vyhradzuje právo požadovať od Nového klienta k posúdeniu Žiadosti o prevod Zmluvy o úvere doplňujúce doklady mimo dokladov uvedených v tejto Žiadosti. - PRÍLOH KU ŽIADOSTI O SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM A – DOKLADY, KTORÉ PREDKLADAJÚ VŠETCI ŠTUDENTI ( ŽIADATELIA O SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM ) potvrdenie príslušného daňového úradu o podaní resp. nepodaní daňového priznania za rok2011 - podávané do 31.3. 2012 ( za študenta/žiadateľa ) – okrem študentov, ktorých obaja rodičia sú Spoločnosť VÚB Leasing, a.s.

Na spísanie žiadosti o dôchodok sú potrebné tieto doklady: doklad o ukončenom vzdelaní alebo potvrdenie školy o tom, odkedy – dokedy trvalo štúdium, Na spísanie žiadosti o predčasný starobný dôchodok je potrebné predložiť tieto doklady: platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), doklady o ukončení všetkých dosiahnutých stupňov vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu, je k žiadosti o vydanie občianskeho preukazu povinný predložiť rozhodnutie súdu o tejto skutočnosti. Doklady sa nevyžadujú, ak požadovaný údaj je uvedený v skôr vydanom občianskom preukaze alebo zaevidovaný v informačnom Nov 24, 2003 · - doklady totožnosti (platný občiansky preukaz a ďalší hodnoverný doklad, napr. cestovný pas, rodný list), - doklad preukazujúci žiadateľovu súčasnú adresu (telefónny účet, účet za elektrinu, plyn, vodu, nájomnú zmluvu a pod.), K žiadosti predkladáte nasledujúce doklady: platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a pod.) alebo potvrdenie školy o trvaní štúdia, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené, cestovní pas. všechny typy občanských průkazů Nedoporučujeme používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti See full list on slovensko.sk - PRÍLOH KU ŽIADOSTI O SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM A – DOKLADY, KTORÉ PREDKLADAJÚ VŠETCI ŠTUDENTI/ŽIADATELIA O SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM potvrdenie príslušného daňového úradu o podaní resp. nepodaní daňového priznania za rok2010 - podávané do 31.3.